C# Kullanarak WhatsApp API Nasıl Gönderilir

Giriş

Bu c# kod parçacığında, c-sharp kullanarak bir WhatsApp API’sini nasıl göndereceğinizi, bir metin mesajı, WhatsApp Şablonları, medya, etkileşimli düğmeler, listeler, ürünler … vb. göndermek için aşağıdaki kodları çalıştırmak için Alvochat hesabı gereklidir. Hesabınız yoksa bir Hesap oluşturun.

Başlangıçta, RestSharp kütüphanesinin son Ver: 108.0.1’in hazır olduğundan emin olmalısınız çünkü bu makalede Alvochat Gateway’e Whatsapp mesajları göndermek için bu kütüphaneyi kullanacağız.

WhatsApp API ve c# kullanarak şablon gönderme

using System;
using System.Threading.Tasks;
using RestSharp;

public class Program
{
  public static async Task Main()
  {

    var url = "https://api.alvochat.com/instance1199/messages/template";
    var client = new RestClient(url);

    var request = new RestRequest(url, Method.Post);  
    request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
 			request.AddParameter("token", "YourToken");
			request.AddParameter("to", "16315555555");
			request.AddParameter("name", "hello_world");
			request.AddParameter("language", "en_us");
			request.AddParameter("header", "");
			request.AddParameter("body", "");
			request.AddParameter("buttons", "");
			request.AddParameter("priority", "");


    RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
    var output = response.Content;
    Console.WriteLine(output);
  }
}

WhatsApp API ve c# kullanarak metin mesajı gönderme

using System;
using System.Threading.Tasks;
using RestSharp;

public class Program
{
  public static async Task Main()
  {

    var url = "https://api.alvochat.com/instance1199/messages/chat";
    var client = new RestClient(url);

    var request = new RestRequest(url, Method.Post);  
    request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
 			request.AddParameter("token", "YourToken");
			request.AddParameter("to", "16315555555");
			request.AddParameter("body", "WhatsApp API on alvochat.com works good");
			request.AddParameter("priority", "");
			request.AddParameter("preview_url", "");
			request.AddParameter("message_id", "");


    RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
    var output = response.Content;
    Console.WriteLine(output);
  }
}

Resim gönder

using System;
using System.Threading.Tasks;
using RestSharp;

public class Program
{
  public static async Task Main()
  {

    var url = "https://api.alvochat.com/instance1199/messages/image";
    var client = new RestClient(url);

    var request = new RestRequest(url, Method.Post);  
    request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
 			request.AddParameter("token", "YourToken");
			request.AddParameter("to", "16315555555");
			request.AddParameter("image", "https://alvochat-example.s3-accelerate.amazonaws.com/image/1.jpeg");
			request.AddParameter("caption", "image caption");
			request.AddParameter("priority", "");
			request.AddParameter("message_id", "");


    RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
    var output = response.Content;
    Console.WriteLine(output);
  }
}

Ses gönder

using System;
using System.Threading.Tasks;
using RestSharp;

public class Program
{
  public static async Task Main()
  {

    var url = "https://api.alvochat.com/instance1199/messages/audio";
    var client = new RestClient(url);

    var request = new RestRequest(url, Method.Post);  
    request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
 			request.AddParameter("token", "YourToken");
			request.AddParameter("to", "16315555555");
			request.AddParameter("audio", "https://alvochat-example.s3-accelerate.amazonaws.com/audio/1.mp3");
			request.AddParameter("priority", "");
			request.AddParameter("message_id", "");


    RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
    var output = response.Content;
    Console.WriteLine(output);
  }
}

Video gönder

using System;
using System.Threading.Tasks;
using RestSharp;

public class Program
{
  public static async Task Main()
  {

    var url = "https://api.alvochat.com/instance1199/messages/video";
    var client = new RestClient(url);

    var request = new RestRequest(url, Method.Post);  
    request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
 			request.AddParameter("token", "YourToken");
			request.AddParameter("to", "16315555555");
			request.AddParameter("video", "https://alvochat-example.s3-accelerate.amazonaws.com/video/1.mp4");
			request.AddParameter("caption", "video caption");
			request.AddParameter("priority", "");
			request.AddParameter("message_id", "");


    RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
    var output = response.Content;
    Console.WriteLine(output);
  }
}

Belge gönder

using System;
using System.Threading.Tasks;
using RestSharp;

public class Program
{
  public static async Task Main()
  {

    var url = "https://api.alvochat.com/instance1199/messages/document";
    var client = new RestClient(url);

    var request = new RestRequest(url, Method.Post);  
    request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
 			request.AddParameter("token", "YourToken");
			request.AddParameter("to", "16315555555");
			request.AddParameter("document", "https://alvochat-example.s3-accelerate.amazonaws.com/document/1.pdf");
			request.AddParameter("filename", "");
			request.AddParameter("priority", "");
			request.AddParameter("message_id", "");


    RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
    var output = response.Content;
    Console.WriteLine(output);
  }
}

Çıkartma gönder

using System;
using System.Threading.Tasks;
using RestSharp;

public class Program
{
  public static async Task Main()
  {

    var url = "https://api.alvochat.com/instance1199/messages/sticker";
    var client = new RestClient(url);

    var request = new RestRequest(url, Method.Post);  
    request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
 			request.AddParameter("token", "YourToken");
			request.AddParameter("to", "16315555555");
			request.AddParameter("sticker", "https://alvochat-example.s3-accelerate.amazonaws.com/sticker/1.webp");
			request.AddParameter("priority", "");
			request.AddParameter("message_id", "");


    RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
    var output = response.Content;
    Console.WriteLine(output);
  }
}

İletişim Gönder

using System;
using System.Threading.Tasks;
using RestSharp;

public class Program
{
  public static async Task Main()
  {

    var url = "https://api.alvochat.com/instance1199/messages/contact";
    var client = new RestClient(url);

    var request = new RestRequest(url, Method.Post);  
    request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
 			request.AddParameter("token", "YourToken");
			request.AddParameter("to", "16315555555");
			request.AddParameter("contact", "");
			request.AddParameter("priority", "");
			request.AddParameter("message_id", "");


    RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
    var output = response.Content;
    Console.WriteLine(output);
  }
}

Konum Gönder

using System;
using System.Threading.Tasks;
using RestSharp;

public class Program
{
  public static async Task Main()
  {

    var url = "https://api.alvochat.com/instance1199/messages/location";
    var client = new RestClient(url);

    var request = new RestRequest(url, Method.Post);  
    request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
 			request.AddParameter("token", "YourToken");
			request.AddParameter("to", "16315555555");
			request.AddParameter("lat", "37.484296");
			request.AddParameter("lng", "-122.148703");
			request.AddParameter("address", "Menlo Park, California, United States");
			request.AddParameter("name", "Meta Headquarters");
			request.AddParameter("priority", "");
			request.AddParameter("message_id", "");


    RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
    var output = response.Content;
    Console.WriteLine(output);
  }
}

Liste gönder

using System;
using System.Threading.Tasks;
using RestSharp;

public class Program
{
  public static async Task Main()
  {

    var url = "https://api.alvochat.com/instance1199/messages/list";
    var client = new RestClient(url);

    var request = new RestRequest(url, Method.Post);  
    request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
 			request.AddParameter("token", "YourToken");
			request.AddParameter("to", "16315555555");
			request.AddParameter("header", "header");
			request.AddParameter("body", " please select one of the following options");
			request.AddParameter("footer", "footer");
			request.AddParameter("button", "options");
			request.AddParameter("sections", "option_1,option_2,option_3");
			request.AddParameter("priority", "");
			request.AddParameter("message_id", "");


    RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
    var output = response.Content;
    Console.WriteLine(output);
  }
}

Gönder düğmesi

using System;
using System.Threading.Tasks;
using RestSharp;

public class Program
{
  public static async Task Main()
  {

    var url = "https://api.alvochat.com/instance1199/messages/button";
    var client = new RestClient(url);

    var request = new RestRequest(url, Method.Post);  
    request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
 			request.AddParameter("token", "YourToken");
			request.AddParameter("to", "16315555555");
			request.AddParameter("header", "header");
			request.AddParameter("body", " please select one of the following options");
			request.AddParameter("footer", "footer");
			request.AddParameter("buttons", "option_1,option_2,option_3");
			request.AddParameter("priority", "");
			request.AddParameter("message_id", "");


    RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
    var output = response.Content;
    Console.WriteLine(output);
  }
}

Ürün gönder

using System;
using System.Threading.Tasks;
using RestSharp;

public class Program
{
  public static async Task Main()
  {

    var url = "https://api.alvochat.com/instance1199/messages/product";
    var client = new RestClient(url);

    var request = new RestRequest(url, Method.Post);  
    request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
 			request.AddParameter("token", "YourToken");
			request.AddParameter("to", "16315555555");
			request.AddParameter("header", "header");
			request.AddParameter("body", "Hi , check out our new products");
			request.AddParameter("footer", "footer");
			request.AddParameter("catalog_id", "");
			request.AddParameter("product", "");
			request.AddParameter("priority", "");
			request.AddParameter("message_id", "");


    RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
    var output = response.Content;
    Console.WriteLine(output);
  }
}

Whatsapp API Dokümantasyonunun tamamını burada görebilirsiniz.