VBNET kullanarak WhatsApp API Nasıl Gönderilir

Giriş

Bu kod parçacığında, VBNET kullanarak bir WhatsApp API’sini nasıl göndereceğinizi, bir metin mesajı, WhatsApp Şablonları, medya, etkileşimli düğmeler, listeler, ürünler … vb. göndermek için aşağıdaki kodları çalıştırmak için Alvochat hesabı gereklidir. Hesabınız yoksa bir Hesap oluşturun.

VBNET ile WhatsApp API kullanarak şablon gönderme

Imports System.Net
Imports System.Text

Module example
  Sub Main() 
    Dim WebRequest As HttpWebRequest
    WebRequest = HttpWebRequest.Create("https://api.alvochat.com/instance1199/messages/template")
    Dim postdata As String = "token=YourToken&to=16315555555&name=hello_world&language=en_us&header=&body=&buttons=&priority="
    Dim enc As UTF8Encoding = New System.Text.UTF8Encoding()
    Dim postdatabytes As Byte() = enc.GetBytes(postdata)
    WebRequest.Method = "POST"
    WebRequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded"
    WebRequest.GetRequestStream().Write(postdatabytes)
    'WebRequest.GetRequestStream().Write(postdatabytes, 0, postdatabytes.Length) 
    Dim ret As New System.IO.StreamReader(WebRequest.GetResponse().GetResponseStream())
    console.writeline(ret.ReadToEnd())
  End Sub 
 
End Module

VBNET ile WhatsApp API kullanarak kısa mesaj gönderme

Imports System.Net
Imports System.Text

Module example
  Sub Main() 
    Dim WebRequest As HttpWebRequest
    WebRequest = HttpWebRequest.Create("https://api.alvochat.com/instance1199/messages/chat")
    Dim postdata As String = "token=YourToken&to=16315555555&body=WhatsApp API on alvochat.com works good&priority=&preview_url=&message_id="
    Dim enc As UTF8Encoding = New System.Text.UTF8Encoding()
    Dim postdatabytes As Byte() = enc.GetBytes(postdata)
    WebRequest.Method = "POST"
    WebRequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded"
    WebRequest.GetRequestStream().Write(postdatabytes)
    'WebRequest.GetRequestStream().Write(postdatabytes, 0, postdatabytes.Length) 
    Dim ret As New System.IO.StreamReader(WebRequest.GetResponse().GetResponseStream())
    console.writeline(ret.ReadToEnd())
  End Sub 
 
End Module

Resim gönder

Imports System.Net
Imports System.Text

Module example
  Sub Main() 
    Dim WebRequest As HttpWebRequest
    WebRequest = HttpWebRequest.Create("https://api.alvochat.com/instance1199/messages/image")
    Dim postdata As String = "token=YourToken&to=16315555555&image=https://alvochat-example.s3-accelerate.amazonaws.com/image/1.jpeg&caption=image caption&priority=&message_id="
    Dim enc As UTF8Encoding = New System.Text.UTF8Encoding()
    Dim postdatabytes As Byte() = enc.GetBytes(postdata)
    WebRequest.Method = "POST"
    WebRequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded"
    WebRequest.GetRequestStream().Write(postdatabytes)
    'WebRequest.GetRequestStream().Write(postdatabytes, 0, postdatabytes.Length) 
    Dim ret As New System.IO.StreamReader(WebRequest.GetResponse().GetResponseStream())
    console.writeline(ret.ReadToEnd())
  End Sub 
 
End Module

Ses gönder

Imports System.Net
Imports System.Text

Module example
  Sub Main() 
    Dim WebRequest As HttpWebRequest
    WebRequest = HttpWebRequest.Create("https://api.alvochat.com/instance1199/messages/audio")
    Dim postdata As String = "token=YourToken&to=16315555555&audio=https://alvochat-example.s3-accelerate.amazonaws.com/audio/1.mp3&priority=&message_id="
    Dim enc As UTF8Encoding = New System.Text.UTF8Encoding()
    Dim postdatabytes As Byte() = enc.GetBytes(postdata)
    WebRequest.Method = "POST"
    WebRequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded"
    WebRequest.GetRequestStream().Write(postdatabytes)
    'WebRequest.GetRequestStream().Write(postdatabytes, 0, postdatabytes.Length) 
    Dim ret As New System.IO.StreamReader(WebRequest.GetResponse().GetResponseStream())
    console.writeline(ret.ReadToEnd())
  End Sub 
 
End Module

Video gönder

Imports System.Net
Imports System.Text

Module example
  Sub Main() 
    Dim WebRequest As HttpWebRequest
    WebRequest = HttpWebRequest.Create("https://api.alvochat.com/instance1199/messages/video")
    Dim postdata As String = "token=YourToken&to=16315555555&video=https://alvochat-example.s3-accelerate.amazonaws.com/video/1.mp4&caption=video caption&priority=&message_id="
    Dim enc As UTF8Encoding = New System.Text.UTF8Encoding()
    Dim postdatabytes As Byte() = enc.GetBytes(postdata)
    WebRequest.Method = "POST"
    WebRequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded"
    WebRequest.GetRequestStream().Write(postdatabytes)
    'WebRequest.GetRequestStream().Write(postdatabytes, 0, postdatabytes.Length) 
    Dim ret As New System.IO.StreamReader(WebRequest.GetResponse().GetResponseStream())
    console.writeline(ret.ReadToEnd())
  End Sub 
 
End Module

Belge gönder

Imports System.Net
Imports System.Text

Module example
  Sub Main() 
    Dim WebRequest As HttpWebRequest
    WebRequest = HttpWebRequest.Create("https://api.alvochat.com/instance1199/messages/document")
    Dim postdata As String = "token=YourToken&to=16315555555&document=https://alvochat-example.s3-accelerate.amazonaws.com/document/1.pdf&filename=&priority=&message_id="
    Dim enc As UTF8Encoding = New System.Text.UTF8Encoding()
    Dim postdatabytes As Byte() = enc.GetBytes(postdata)
    WebRequest.Method = "POST"
    WebRequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded"
    WebRequest.GetRequestStream().Write(postdatabytes)
    'WebRequest.GetRequestStream().Write(postdatabytes, 0, postdatabytes.Length) 
    Dim ret As New System.IO.StreamReader(WebRequest.GetResponse().GetResponseStream())
    console.writeline(ret.ReadToEnd())
  End Sub 
 
End Module

Çıkartma gönder

Imports System.Net
Imports System.Text

Module example
  Sub Main() 
    Dim WebRequest As HttpWebRequest
    WebRequest = HttpWebRequest.Create("https://api.alvochat.com/instance1199/messages/sticker")
    Dim postdata As String = "token=YourToken&to=16315555555&sticker=https://alvochat-example.s3-accelerate.amazonaws.com/sticker/1.webp&priority=&message_id="
    Dim enc As UTF8Encoding = New System.Text.UTF8Encoding()
    Dim postdatabytes As Byte() = enc.GetBytes(postdata)
    WebRequest.Method = "POST"
    WebRequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded"
    WebRequest.GetRequestStream().Write(postdatabytes)
    'WebRequest.GetRequestStream().Write(postdatabytes, 0, postdatabytes.Length) 
    Dim ret As New System.IO.StreamReader(WebRequest.GetResponse().GetResponseStream())
    console.writeline(ret.ReadToEnd())
  End Sub 
 
End Module

İletişim Gönder

Imports System.Net
Imports System.Text

Module example
  Sub Main() 
    Dim WebRequest As HttpWebRequest
    WebRequest = HttpWebRequest.Create("https://api.alvochat.com/instance1199/messages/contact")
    Dim postdata As String = "token=YourToken&to=16315555555&contact=&priority=&message_id="
    Dim enc As UTF8Encoding = New System.Text.UTF8Encoding()
    Dim postdatabytes As Byte() = enc.GetBytes(postdata)
    WebRequest.Method = "POST"
    WebRequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded"
    WebRequest.GetRequestStream().Write(postdatabytes)
    'WebRequest.GetRequestStream().Write(postdatabytes, 0, postdatabytes.Length) 
    Dim ret As New System.IO.StreamReader(WebRequest.GetResponse().GetResponseStream())
    console.writeline(ret.ReadToEnd())
  End Sub 
 
End Module

Konum Gönder

Imports System.Net
Imports System.Text

Module example
  Sub Main() 
    Dim WebRequest As HttpWebRequest
    WebRequest = HttpWebRequest.Create("https://api.alvochat.com/instance1199/messages/location")
    Dim postdata As String = "token=YourToken&to=16315555555&lat=37.484296&lng=-122.148703&address=Menlo Park, California, United States&name=Meta Headquarters&priority=&message_id="
    Dim enc As UTF8Encoding = New System.Text.UTF8Encoding()
    Dim postdatabytes As Byte() = enc.GetBytes(postdata)
    WebRequest.Method = "POST"
    WebRequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded"
    WebRequest.GetRequestStream().Write(postdatabytes)
    'WebRequest.GetRequestStream().Write(postdatabytes, 0, postdatabytes.Length) 
    Dim ret As New System.IO.StreamReader(WebRequest.GetResponse().GetResponseStream())
    console.writeline(ret.ReadToEnd())
  End Sub 
 
End Module

Liste gönder

Imports System.Net
Imports System.Text

Module example
  Sub Main() 
    Dim WebRequest As HttpWebRequest
    WebRequest = HttpWebRequest.Create("https://api.alvochat.com/instance1199/messages/list")
    Dim postdata As String = "token=YourToken&to=16315555555&header=header&body= please select one of the following options&footer=footer&button=options§ions=option_1,option_2,option_3&priority=&message_id="
    Dim enc As UTF8Encoding = New System.Text.UTF8Encoding()
    Dim postdatabytes As Byte() = enc.GetBytes(postdata)
    WebRequest.Method = "POST"
    WebRequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded"
    WebRequest.GetRequestStream().Write(postdatabytes)
    'WebRequest.GetRequestStream().Write(postdatabytes, 0, postdatabytes.Length) 
    Dim ret As New System.IO.StreamReader(WebRequest.GetResponse().GetResponseStream())
    console.writeline(ret.ReadToEnd())
  End Sub 
 
End Module

Gönder düğmesi

Imports System.Net
Imports System.Text

Module example
  Sub Main() 
    Dim WebRequest As HttpWebRequest
    WebRequest = HttpWebRequest.Create("https://api.alvochat.com/instance1199/messages/button")
    Dim postdata As String = "token=YourToken&to=16315555555&header=header&body= please select one of the following options&footer=footer&buttons=option_1,option_2,option_3&priority=&message_id="
    Dim enc As UTF8Encoding = New System.Text.UTF8Encoding()
    Dim postdatabytes As Byte() = enc.GetBytes(postdata)
    WebRequest.Method = "POST"
    WebRequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded"
    WebRequest.GetRequestStream().Write(postdatabytes)
    'WebRequest.GetRequestStream().Write(postdatabytes, 0, postdatabytes.Length) 
    Dim ret As New System.IO.StreamReader(WebRequest.GetResponse().GetResponseStream())
    console.writeline(ret.ReadToEnd())
  End Sub 
 
End Module

Ürün gönder

Imports System.Net
Imports System.Text

Module example
  Sub Main() 
    Dim WebRequest As HttpWebRequest
    WebRequest = HttpWebRequest.Create("https://api.alvochat.com/instance1199/messages/product")
    Dim postdata As String = "token=YourToken&to=16315555555&header=header&body=Hi , check out our new products&footer=footer&catalog_id=&product=&priority=&message_id="
    Dim enc As UTF8Encoding = New System.Text.UTF8Encoding()
    Dim postdatabytes As Byte() = enc.GetBytes(postdata)
    WebRequest.Method = "POST"
    WebRequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded"
    WebRequest.GetRequestStream().Write(postdatabytes)
    'WebRequest.GetRequestStream().Write(postdatabytes, 0, postdatabytes.Length) 
    Dim ret As New System.IO.StreamReader(WebRequest.GetResponse().GetResponseStream())
    console.writeline(ret.ReadToEnd())
  End Sub 
 
End Module

Whatsapp API Dokümantasyonunun tamamını burada görebilirsiniz.