Python kullanarak WhatsApp API Nasıl Gönderilir

Giriş

Bu kod parçacığında, Python kullanarak bir WhatsApp API’sini nasıl göndereceğinizi, bir metin mesajı, WhatsApp Şablonları, medya, etkileşimli düğmeler, listeler, ürünler … vb. göndermek için aşağıdaki kodları çalıştırmak için Alvochat hesabı gereklidir. Hesabınız yoksa bir Hesap oluşturun.

WhatsApp API ve Python kullanarak şablon gönderme

import http.client
import ssl 

conn = http.client.HTTPSConnection("api.alvochat.com",context = ssl._create_unverified_context())

payload = "token=YourToken&to=16315555555&name=hello_world&language=en_us&header=&body=&buttons=&priority="
payload = payload.encode('utf8').decode('iso-8859-1') 

headers = { 'content-type': "application/x-www-form-urlencoded" }

conn.request("POST", "/instance1199/messages/template", payload, headers)

res = conn.getresponse()
data = res.read()

print(data.decode("utf-8"))

WhatsApp API ve Python kullanarak metin mesajı gönderme

import http.client
import ssl 

conn = http.client.HTTPSConnection("api.alvochat.com",context = ssl._create_unverified_context())

payload = "token=YourToken&to=16315555555&body=WhatsApp API on alvochat.com works good&priority=&preview_url=&message_id="
payload = payload.encode('utf8').decode('iso-8859-1') 

headers = { 'content-type': "application/x-www-form-urlencoded" }

conn.request("POST", "/instance1199/messages/chat", payload, headers)

res = conn.getresponse()
data = res.read()

print(data.decode("utf-8"))

Resim gönder

import http.client
import ssl 

conn = http.client.HTTPSConnection("api.alvochat.com",context = ssl._create_unverified_context())

payload = "token=YourToken&to=16315555555&image=https://alvochat-example.s3-accelerate.amazonaws.com/image/1.jpeg&caption=image caption&priority=&message_id="
payload = payload.encode('utf8').decode('iso-8859-1') 

headers = { 'content-type': "application/x-www-form-urlencoded" }

conn.request("POST", "/instance1199/messages/image", payload, headers)

res = conn.getresponse()
data = res.read()

print(data.decode("utf-8"))

Ses gönder

import http.client
import ssl 

conn = http.client.HTTPSConnection("api.alvochat.com",context = ssl._create_unverified_context())

payload = "token=YourToken&to=16315555555&audio=https://alvochat-example.s3-accelerate.amazonaws.com/audio/1.mp3&priority=&message_id="
payload = payload.encode('utf8').decode('iso-8859-1') 

headers = { 'content-type': "application/x-www-form-urlencoded" }

conn.request("POST", "/instance1199/messages/audio", payload, headers)

res = conn.getresponse()
data = res.read()

print(data.decode("utf-8"))

Video gönder

import http.client
import ssl 

conn = http.client.HTTPSConnection("api.alvochat.com",context = ssl._create_unverified_context())

payload = "token=YourToken&to=16315555555&video=https://alvochat-example.s3-accelerate.amazonaws.com/video/1.mp4&caption=video caption&priority=&message_id="
payload = payload.encode('utf8').decode('iso-8859-1') 

headers = { 'content-type': "application/x-www-form-urlencoded" }

conn.request("POST", "/instance1199/messages/video", payload, headers)

res = conn.getresponse()
data = res.read()

print(data.decode("utf-8"))

Belge gönder

import http.client
import ssl 

conn = http.client.HTTPSConnection("api.alvochat.com",context = ssl._create_unverified_context())

payload = "token=YourToken&to=16315555555&document=https://alvochat-example.s3-accelerate.amazonaws.com/document/1.pdf&filename=&priority=&message_id="
payload = payload.encode('utf8').decode('iso-8859-1') 

headers = { 'content-type': "application/x-www-form-urlencoded" }

conn.request("POST", "/instance1199/messages/document", payload, headers)

res = conn.getresponse()
data = res.read()

print(data.decode("utf-8"))

Çıkartma gönder

import http.client
import ssl 

conn = http.client.HTTPSConnection("api.alvochat.com",context = ssl._create_unverified_context())

payload = "token=YourToken&to=16315555555&sticker=https://alvochat-example.s3-accelerate.amazonaws.com/sticker/1.webp&priority=&message_id="
payload = payload.encode('utf8').decode('iso-8859-1') 

headers = { 'content-type': "application/x-www-form-urlencoded" }

conn.request("POST", "/instance1199/messages/sticker", payload, headers)

res = conn.getresponse()
data = res.read()

print(data.decode("utf-8"))

İletişim Gönder

import http.client
import ssl 

conn = http.client.HTTPSConnection("api.alvochat.com",context = ssl._create_unverified_context())

payload = "token=YourToken&to=16315555555&contact=&priority=&message_id="
payload = payload.encode('utf8').decode('iso-8859-1') 

headers = { 'content-type': "application/x-www-form-urlencoded" }

conn.request("POST", "/instance1199/messages/contact", payload, headers)

res = conn.getresponse()
data = res.read()

print(data.decode("utf-8"))

Konum Gönder

import http.client
import ssl 

conn = http.client.HTTPSConnection("api.alvochat.com",context = ssl._create_unverified_context())

payload = "token=YourToken&to=16315555555&lat=37.484296&lng=-122.148703&address=Menlo Park, California, United States&name=Meta Headquarters&priority=&message_id="
payload = payload.encode('utf8').decode('iso-8859-1') 

headers = { 'content-type': "application/x-www-form-urlencoded" }

conn.request("POST", "/instance1199/messages/location", payload, headers)

res = conn.getresponse()
data = res.read()

print(data.decode("utf-8"))

Liste gönder

import http.client
import ssl 

conn = http.client.HTTPSConnection("api.alvochat.com",context = ssl._create_unverified_context())

payload = "token=YourToken&to=16315555555&header=header&body= please select one of the following options&footer=footer&button=options§ions=option_1,option_2,option_3&priority=&message_id="
payload = payload.encode('utf8').decode('iso-8859-1') 

headers = { 'content-type': "application/x-www-form-urlencoded" }

conn.request("POST", "/instance1199/messages/list", payload, headers)

res = conn.getresponse()
data = res.read()

print(data.decode("utf-8"))

Gönder düğmesi

import http.client
import ssl 

conn = http.client.HTTPSConnection("api.alvochat.com",context = ssl._create_unverified_context())

payload = "token=YourToken&to=16315555555&header=header&body= please select one of the following options&footer=footer&buttons=option_1,option_2,option_3&priority=&message_id="
payload = payload.encode('utf8').decode('iso-8859-1') 

headers = { 'content-type': "application/x-www-form-urlencoded" }

conn.request("POST", "/instance1199/messages/button", payload, headers)

res = conn.getresponse()
data = res.read()

print(data.decode("utf-8"))

Ürün gönder

import http.client
import ssl 

conn = http.client.HTTPSConnection("api.alvochat.com",context = ssl._create_unverified_context())

payload = "token=YourToken&to=16315555555&header=header&body=Hi , check out our new products&footer=footer&catalog_id=&product=&priority=&message_id="
payload = payload.encode('utf8').decode('iso-8859-1') 

headers = { 'content-type': "application/x-www-form-urlencoded" }

conn.request("POST", "/instance1199/messages/product", payload, headers)

res = conn.getresponse()
data = res.read()

print(data.decode("utf-8"))

Yukarıdaki kodlar Http.client kütüphanesi ile Python kullanmaktadır, eğer siz de Requests kütüphanesini kullanarak Python ile WhatsApp API göndermek isterseniz kodları buradan inceleyebilirsiniz.

Whatsapp API Dokümantasyonunun tamamını burada görebilirsiniz.