Cara Menghantar API WhatsApp menggunakan Java

pengenalan

Dalam coretan kod ini, anda belajar cara menghantar API WhatsApp menggunakan Java, untuk menghantar mesej teks, Templat WhatsApp, media, butang interaktif, senarai, produk … dll, akaun Alvochat diperlukan untuk menjalankan kod berikut. Buat Akaun jika anda tidak mempunyainya.

Hantar templat menggunakan API WhatsApp

OkHttpClient client = new OkHttpClient();
RequestBody body = new FormBody.Builder() 
			.add("token", "YourToken")
			.add("to", "16315555555")
			.add("name", "hello_world")
			.add("language", "en_us")
			.add("header", "")
			.add("body", "")
			.add("buttons", "")
			.add("priority", "")


      .build();

Request request = new Request.Builder()
 .url("https://api.alvochat.com/instance1199/messages/template")
 .post(body)
 .addHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();
 
 System.out.println(response.body().string());

Hantar mesej teks menggunakan API WhatsApp

OkHttpClient client = new OkHttpClient();
RequestBody body = new FormBody.Builder() 
			.add("token", "YourToken")
			.add("to", "16315555555")
			.add("body", "WhatsApp API on alvochat.com works good")
			.add("priority", "")
			.add("preview_url", "")
			.add("message_id", "")


      .build();

Request request = new Request.Builder()
 .url("https://api.alvochat.com/instance1199/messages/chat")
 .post(body)
 .addHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();
 
 System.out.println(response.body().string());

Hantar imej

OkHttpClient client = new OkHttpClient();
RequestBody body = new FormBody.Builder() 
			.add("token", "YourToken")
			.add("to", "16315555555")
			.add("image", "https://alvochat-example.s3-accelerate.amazonaws.com/image/1.jpeg")
			.add("caption", "image caption")
			.add("priority", "")
			.add("message_id", "")


      .build();

Request request = new Request.Builder()
 .url("https://api.alvochat.com/instance1199/messages/image")
 .post(body)
 .addHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();
 
 System.out.println(response.body().string());

Hantar audio

OkHttpClient client = new OkHttpClient();
RequestBody body = new FormBody.Builder() 
			.add("token", "YourToken")
			.add("to", "16315555555")
			.add("audio", "https://alvochat-example.s3-accelerate.amazonaws.com/audio/1.mp3")
			.add("priority", "")
			.add("message_id", "")


      .build();

Request request = new Request.Builder()
 .url("https://api.alvochat.com/instance1199/messages/audio")
 .post(body)
 .addHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();
 
 System.out.println(response.body().string());

Hantar video

OkHttpClient client = new OkHttpClient();
RequestBody body = new FormBody.Builder() 
			.add("token", "YourToken")
			.add("to", "16315555555")
			.add("video", "https://alvochat-example.s3-accelerate.amazonaws.com/video/1.mp4")
			.add("caption", "video caption")
			.add("priority", "")
			.add("message_id", "")


      .build();

Request request = new Request.Builder()
 .url("https://api.alvochat.com/instance1199/messages/video")
 .post(body)
 .addHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();
 
 System.out.println(response.body().string());

Hantar dokumen

OkHttpClient client = new OkHttpClient();
RequestBody body = new FormBody.Builder() 
			.add("token", "YourToken")
			.add("to", "16315555555")
			.add("document", "https://alvochat-example.s3-accelerate.amazonaws.com/document/1.pdf")
			.add("filename", "")
			.add("priority", "")
			.add("message_id", "")


      .build();

Request request = new Request.Builder()
 .url("https://api.alvochat.com/instance1199/messages/document")
 .post(body)
 .addHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();
 
 System.out.println(response.body().string());

Hantar pelekat

OkHttpClient client = new OkHttpClient();
RequestBody body = new FormBody.Builder() 
			.add("token", "YourToken")
			.add("to", "16315555555")
			.add("sticker", "https://alvochat-example.s3-accelerate.amazonaws.com/sticker/1.webp")
			.add("priority", "")
			.add("message_id", "")


      .build();

Request request = new Request.Builder()
 .url("https://api.alvochat.com/instance1199/messages/sticker")
 .post(body)
 .addHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();
 
 System.out.println(response.body().string());

Hantar Kenalan

OkHttpClient client = new OkHttpClient();
RequestBody body = new FormBody.Builder() 
			.add("token", "YourToken")
			.add("to", "16315555555")
			.add("contact", "")
			.add("priority", "")
			.add("message_id", "")


      .build();

Request request = new Request.Builder()
 .url("https://api.alvochat.com/instance1199/messages/contact")
 .post(body)
 .addHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();
 
 System.out.println(response.body().string());

Hantar Lokasi

OkHttpClient client = new OkHttpClient();
RequestBody body = new FormBody.Builder() 
			.add("token", "YourToken")
			.add("to", "16315555555")
			.add("lat", "37.484296")
			.add("lng", "-122.148703")
			.add("address", "Menlo Park, California, United States")
			.add("name", "Meta Headquarters")
			.add("priority", "")
			.add("message_id", "")


      .build();

Request request = new Request.Builder()
 .url("https://api.alvochat.com/instance1199/messages/location")
 .post(body)
 .addHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();
 
 System.out.println(response.body().string());

Hantar senarai

OkHttpClient client = new OkHttpClient();
RequestBody body = new FormBody.Builder() 
			.add("token", "YourToken")
			.add("to", "16315555555")
			.add("header", "header")
			.add("body", " please select one of the following options")
			.add("footer", "footer")
			.add("button", "options")
			.add("sections", "option_1,option_2,option_3")
			.add("priority", "")
			.add("message_id", "")


      .build();

Request request = new Request.Builder()
 .url("https://api.alvochat.com/instance1199/messages/list")
 .post(body)
 .addHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();
 
 System.out.println(response.body().string());

Butang hantar

OkHttpClient client = new OkHttpClient();
RequestBody body = new FormBody.Builder() 
			.add("token", "YourToken")
			.add("to", "16315555555")
			.add("header", "header")
			.add("body", " please select one of the following options")
			.add("footer", "footer")
			.add("buttons", "option_1,option_2,option_3")
			.add("priority", "")
			.add("message_id", "")


      .build();

Request request = new Request.Builder()
 .url("https://api.alvochat.com/instance1199/messages/button")
 .post(body)
 .addHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();
 
 System.out.println(response.body().string());

Hantar produk

OkHttpClient client = new OkHttpClient();
RequestBody body = new FormBody.Builder() 
			.add("token", "YourToken")
			.add("to", "16315555555")
			.add("header", "header")
			.add("body", "Hi , check out our new products")
			.add("footer", "footer")
			.add("catalog_id", "")
			.add("product", "")
			.add("priority", "")
			.add("message_id", "")


      .build();

Request request = new Request.Builder()
 .url("https://api.alvochat.com/instance1199/messages/product")
 .post(body)
 .addHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();
 
 System.out.println(response.body().string());

Kod di atas menggunakan Java denganOkHttp perpustakaan, jika anda ingin menghantar API WhatsApp dengan Java menggunakan danUnirest perpustakaan, anda boleh melihat kod dari sini .

Anda boleh melihat Dokumentasi API Whatsapp Penuh di sini .